Zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci w wieku 2, 3, 4 lat,   dla   najmłodszych   zajęcia   z   rodzicem;  dzieci  osłuchują się z językiem oraz poznają proste słowa i zwroty poprzez zabawę, gry, piosenki i rymowanki. Tworzymy grupy maksymalnie 6-osobowe.

Na kursie dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez lektorów sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie.

Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych.

Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w  postaci  nagrań  oraz  podręczników,  z  których  dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

210804


1