PRAKTYCZNIE, A NIE TEORETYCZNIE

Jeśli jesteś obcokrajowcem, któremu zależy na tym, aby szybko zacząć sobie radzić w codziennych sytuacjach, to mamy na to sposób! Metoda nauczania języka polskiego stosowana w ATB, wprowadza cudzoziemców szybko w praktyczny świat języka polskiego. Nie mówimy o języku polskim, tylko od razu w języku polskim. Jesteśmy dla naszych uczniów przewodnikami po języku, którzy pokazują drogę na skróty, uczą, jak omijać rafy i zdążać prosto do celu. Wiemy, że język polski jest dla obcokrajowców wyzwaniem i dlatego wykorzystujemy swoje dziesięcioletnie doświadczenie, by nauka języka polskiego stała się dla nich przygodą.     Dodatkowo     oferujemy     szeroki     wachlarz     zajęć i warsztatów, dzięki którym lekcje języka polskiego staną się okazją do poznania różnych aspektów kultury polskiej.
Nasze kursy są oparte na metodzie, która ułatwia przede wszystkim sprostanie codziennym sytuacjom, a także ułatwia kontakty biznesowe. Wiemy, z jakimi problemami stykają się na co dzień obcokrajowcy w Polsce i jak ważna jest dla nich komunikacja po polsku.

POTRZEBY UCZNIÓW

Na  początku  każdego  kursu  przeprowadzamy  test  diagnostyczny,  który składa się z części pisemnej i ustnej. Krótka rozmowa dotyczy analizy potrzeb – przyszły uczeń odpowiada na ważne pytania: dlaczego chce się uczyć polskiego, jakie sprawności są dla niego najważniejsze, jakie są jego oczekiwania, itp. Na podstawie wyników testu, biorąc pod uwagę jego potrzeby językowe, proponujemy kurs na odpowiednim poziomie.
Osoby  uczące  się  od  podstaw  nie  piszą  testu,  uczestniczą jednak w analizie potrzeb.

Uczymy w bardzo małych grupach – do 5 osób. Dzięki temu możemy realizować program nauczania, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Każdy program zakłada uczenie wszystkich sprawności językowych, najważniejsze są jednak potrzeby uczniów. Uczymy przede wszystkim mówienia – większość kursantów chce  przede wszystkim mówićpo polsku.    Efektywna  komunikacja w języku polskim nie jest jednak możliwa bez znajomości gramatyki. Umiejętnie łączymy więc uczenie sprawności językowych (mówienia, pisania, czytania, rozumienia) z nauczaniem elementów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia).

210803


1