PROGRAM NAUCZANIA, TREŚCI NAUCZANIA:

SŁUCHANIE

Aby skutecznie nauczyć języka polskiego lektorzy posługują się tylko  językiem  polskim,  tworzą  scenki  odnoszące  się do sytuacji z codzienności, opowiadają zdarzenia, które skłaniają do abstrakcyjnego myślenia w danym języku, zwracają się bezpośrednio do  słuchaczy w języku polskim. Sala lekcyjna może zamienić się w sklep, restaurację, kino, gabinet lekarski czy ulicę.

MÓWIENIE

Sprawne i poprawne wypowiadanie się jest niezbędnym czynnikiem w procesie komunikacji. Aby móc odczytywać bezbłędnie przekazywane informacje, jak i przekazywać, należy ćwiczyć konwersację: uczyć się słuchać osoby nadającej komunikat i starać się zrozumiale odpowiedzieć na niego. Naukę mówienia w obcym języku nasi lektorzy uczą poprzez kształcenie następujących umiejętności:

1.     komunikowania się w różnych sytuacjach,

2.     posługiwania się polszczyzną oficjalną i nieoficjalną,

3.  bezbłędne rozpoznawanie kontekstu wypowiedzianych         słów,

CZYTANIE

Dział ten obejmuje naukę czytania i doskonalenie technik czytania. Zadaniem tego działu  jest  nie  tylko  nauka  czytania  ale  również rozwijanie   umiejętności   czytania  i  rozumienia   różnych  tekstów w języku polskim. Nasze kursy przewidują systematyczne ćwiczenia doskonalące czytanie na poziomie:

1.     informacyjnym,

2.     krytycznym,

3.     interpretacyjnym.

<< WSTECZ                                                                      DALEJ >>

216343


1