PISANIE

Pisemne  formy  wypowiedzi  traktować  będziemy  jako  przydatne w codziennym porozumiewaniu się.   Nauka   pisania,   poznawanie alfabetu, liter wiąże   się w znacznym stopniu z czytaniem oraz mówieniem, dlatego też program nasz przewiduje wiele ćwiczeń, które  mają  na  celu  rozwijać   poprawną   komunikację   słuchacza w języku polskim poprzez posługiwanie się bezbłędną polszczyzną.
Po     przejściu     poziomu     podstawowego    i    zapoznaniu    się z podstawowymi zasadami pisowni, słuchacze będą uczyć się konstruowania w języku polskim pism użytkowych i wypowiedzi przydatnych w codziennych kontaktach międzyludzkich, np.:

1.     odwołanie,

2.     życzenia,

3.     pozdrowienia,

4.     ogłoszenie,

5.     przemówienie,

6.     list oficjalny i prywatny.

NAUKA O JĘZYKU

Nauka o języku  obejmuje  wszystkie działy wymienione  powyżej. Wiedza  praktyczna w proponowanym programie jest podporządkowana wyrabianiu praktycznych umiejętności językowych przydatnych w mówieniu i pisaniu. Aby skutecznie się porozumiewać, komunikować słuchacz musi starannie tworzyć zdania, znać zasady polskiej   ortografii,   stylistyki, całej gramatyki. Nasi lektorzy nie  uczą  gramatyki w sposób teoretyczny, lecz przekładają swą wiedzę na praktyczne podejście do tajników nauki o języku.

<< WSTECZ                                                                      DALEJ >>

848


1