• kursy rozpoczynają się każdego roku we wrześniu i trwają do czerwca roku kolejnego

  • dni wolne od zajęć regulowane są wg kalendarza roku szkolnego dla szkół publicznych

  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych

  • liczebność grup językowych - od 1 do 12 osób

  • wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły w Chodzieży

  • płatności za kursy odbywają się w ratach miesięcznych

9453


1