Prywatne Centrum Języków Obcych ATB wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnych przedsiębiorstw organizuje szkolenia językowe dla firm, niezależnie od profilu ich działalności. Kładziemy nacisk na skuteczność, dlatego nasze zajęcia są w pełni dostosowane do potrzeb klienta.

Nasza oferta obejmuje:
różnorodne programy: kursy ogólne, egzaminacyjne, biznesowe, branżowe (dla pielęgniarek, sekretarek i pracowników biurowych, urzędników, lekarzy, prawników, wojska, policji, pracowników branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz techników i inżynierów o różnych specjalnościach) oraz konwersatoria,
wybór szkoleń na wszystkich poziomach  zaawansowania w pięciu językach    obcych:    angielski,   niemiecki, rosyjski, hiszpański i francuski,
możliwość pobierania nauki przez cały rok kalendarzowy (łącznie z okresem wakacyjnym),
zajęcia ukierunkowane na indywidualne potrzeby firmy – słownictwo branżowe, business English,
nacisk na kluczowe umiejętności pracownika firmy: umiejętność konwersacji, w tym także telefonicznej, oraz pisania (maile, pisma biznesowe),
możliwość zajęć grupowych jak i indywidualnych,
dostosowanie miejsca i czasu zajęć do odbiorcy (zajęcia na terenie  zakładu  pracy  lub  poza  nim w siedzibie naszej szkoły, w godzinach pracy firmy lub w godzinach popołudniowo-wieczornych),
najskuteczniejsze metody nauczania zwiększające efektywność szkolenia np. mnemotechniki i blended learning),
zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych, posiadających duże doświadczenie w pracy z pracownikami firm, lektorów
darmowe materiały dydaktyczne (poza kosztem zakupu podręczników)
Przed rozpoczęciem szkolenia:
analizujemy potrzeby szkoleniowe wśród pracowników Państwa firmy
przeprowadzamy test kwalifikacyjny (część pisemna i ustna) dla pracowników deklarujących znajomość języka
wspólnie opracowujemy program nauczania
wspólnie ustalamy harmonogram zajęć

9475


1