W trakcie trwania szkolenia:
monitorujemy proces nauki poprzez praktyczne testy (np. sprawdzające umiejętność przeprowadzenia rozmowy, napisania notatki służbowej)
udostępniamy dane dotyczące frekwencji oraz osiągnięć pracowników
dostosowujemy się do otrzymanej od Państwa informacji zwrotnej dotyczącej przerobionego materiału i tempa przyswajania wiedzy
Po zakończeniu szkolenia:

przeprowadzamy test podsumowujący szkolenie
skladamy kompleksowy raport z przebiegu szkolenia (zrealizowany materiał, osiągnięcia i obecność słuchaczy)
na  prośbę  wystawiamy  opinię  o  indywidualnych słuchaczach i ich postępach
wydajemy certyfikaty ukończenia szkolenia
Cena kursu:

cennik szkoleń dla firm ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta, koszt zależny jest od poniższych czynników:
rodzaj języka – język ogólny, biznesowy, branżowy, kursy egzaminacyjne
ilość osób szkolonych
ilość jednostek wykładowych
długość trwania kontraktu

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z klientem korporacyjnym wiemy, iż prezentowane przez nas podejście, daje jak najlepsze rezultaty w podnoszeniu poziomu znajomości języka obcego naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy!

9480


1